Poznaj nasz zarząd

zarząd

Fundator – Andrzej Rosół

Prezes zarządu – Andrzej Rosół

Wiceprezes zarządu – Paweł Burliga

Rada Fundacji

Przewodniczący rady – Tomasz Musiorski

Członek rady – Zbigniew Więcław

Członek rady – Radosław Gabiga